Change language to:

Vendeka'da Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Ocak 21 2014, Salı

 

      

 

TS EN ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; VENDEKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ nde Bilgisayar ve yan ürünleri, Mobese Kameraları, Elektronik Kart, GPS ile Araç Takip Sistemlerinin ve Navigasyon Sistemleri üretimi, satışı ve teknik servisi Faaliyetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

· İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı  VENDEKA' nın bilgi varlıklarını korumak,  bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,

·Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik:                Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük:             Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik:         Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

·         Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

·         Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.

  • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.

·         İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.

·         Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.

·         Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

·         Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Grup Şirketlerimiz