Change language to:

Çevrimdışı Araç Takip

GSM'siz Araç Takip

  • GSM hat olmadan takip yapabilme
  • Sıfır işletme maliyeti
  • Araç Takip, Navigasyon ve TPMS (opsiyonel) bir arada
  • Navigasyon Cihazı ile birlikte görev rota atama ve takip

 

Navigasyon Cihazı
o Navigasyon cihazı, 81 ile ait detaylı bir navigasyon
yazılımı içermektedir.
o Cihaz, üzerinde bulunan Navigasyon Yazılımı’na merkezi
birimden önemli noktalar ve rotalar atanabilecek şekilde
tasarlanmıştır.
o Navigasyon cihazının araç takip cihazından sökülmesi/
takılması durumunda, bu işlem kayıt altına alınmaktadır.
Takip Ve Yönetim Yazılımı
o Cihazlardan elde edilen verilen analiz edilerek
raporlamalarının yapıldığı yazılımdır.
o Uygulama üzerinden, görev atama, kayıtları harita üzerinde
görüntüleme, çeşitli raporları listeleme, cihaz kaydı gibi
işlemler yapılabilmektedir.

 

o Araç takip cihazı, Navigasyon Cihazının
üzerine oturtulabildiği bir tutucu şeklinde
tasarlanmıştır.
o Kontak üzerinden direkt olarak bağlantı
sağlanabilmektedir.
o GPS verileri, Navigasyon cihazı bağlı
olduğunda, Navigasyon cihazına
kaydedilmektedir.
o Navigasyon cihazının bağlı olmadığı
durumlarda, takip cihazı tekrar bağlanana
kadar verileri kendi hafızasına
kaydetmektedir.
o Sistem ileriye yönelik olarak GSM aracılığı ile
online araç takip sistemlerini desteklemektedir.
• Sistem mevcut haliyle «Lastik Sıcaklık-Basınç
Takip Sistemleri» ni desteklemektedir.
Grup Şirketlerimiz